به این میگن یک رستوران واقعی با پیشخدمتهایی باحال

به این میگن یک رستوران واقعی با پیشخدمتهایی باحال
این رستوران جالب در شهر توکیو بخاطر شکل پیشخدمتهایش بسیار محبوب است. البته این رستوران در مناسبتهای مختلف تغییر دیزاین هم در برنامه هایش دارد در زیر نمونه هایی از آن می بینیم
 
به این میگن یک رستوران واقعی با پیشخدمتهایی باحال
 
به این میگن یک رستوران واقعی با پیشخدمتهایی باحال
 
اما این رستوران در روزهای 26 تا 28 اکتبر همزمان با جشن هالوین با تغییر شکل پیشخدمت ها شبیه آدم خوارها و تغییر غذای خود به شکلی جنون آمیز باعث هجوم مشتریان به آن میشود.
 
به این میگن یک رستوران واقعی با پیشخدمتهایی باحال
 
به این میگن یک رستوران واقعی با پیشخدمتهایی باحال
 
به این میگن یک رستوران واقعی با پیشخدمتهایی باحال
 
به این میگن یک رستوران واقعی با پیشخدمتهایی باحال
 
به این میگن یک رستوران واقعی با پیشخدمتهایی باحال
 
به این میگن یک رستوران واقعی با پیشخدمتهایی باحال
 
به این میگن یک رستوران واقعی با پیشخدمتهایی باحال
 
به این میگن یک رستوران واقعی با پیشخدمتهایی باحال
 
به این میگن یک رستوران واقعی با پیشخدمتهایی باحال
 
به این میگن یک رستوران واقعی با پیشخدمتهایی باحال
 
به این میگن یک رستوران واقعی با پیشخدمتهایی باحال

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب