اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

این پسر 3 ساله جان مادرش را از مرگ حتمی نجات داد

این پسر 3 ساله جان مادرش را از مرگ حتمی نجات داد
یك پسربچه سه ساله به رغم سن اندك خود با هوشیاری جان مادرش را از مرگ نجات داد. به گزارش ایران ناز كالی 26 ساله كه دیابت دارد هنگام شب دچار یك بحران هیپوگلیسمیا (كاهش ناگهانی سطح قند خون) شد و صبح پسر كوچكش او را بیهوش در تختخواب یافت.

آرون كه هنوز الفبا را بلد نیست و فقط  اعداد را تا 10 میتواند بشمارد موبایل مادرش را برداشت و به مادر بزرگ خود تلفن زد. پسر خردسال بارها مادرش را هنگام تلفن زدن مشاهده كرده و این كار را یاد گرفته بود.

 
مادر بزرگ آرون فورا با صمیمی ترین دوست كالی كه در همان خیابان محل اقامت او زندگی می كند تماس گرفت و از او خواست نزد دخترش برود. دوست كالی به خانه وی رفت و با مشاهده وضعیت او فورا اورژانس را خبر كرد.

مدت دو ساعت طول كشید تا كالی بتواند به طور عادی تنفس كند. وی مدت پنج روز را در كمای مصنوعی به سر برد و زمانی كه از كما بیرون آمد هیچ چیزی را از این حادثه به یاد نداشت.

كالی می گوید: بدون آرون من امروز زنده نبودم. من زیاد تلفن می زنم و خوشبختانه آرون این كار را یاد گرفته بود. پزشكان گفته اند كه من خیلی خوش شانس بودم كه توانستم از این حادثه جان سالم بدر ببرم. من این را مدیون هوش آرون هستم. مترجم: بهرام افتخاری.