اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

این زن با ناخن های 6 متری زندگی راحتی دارد (عکس)

این زن با ناخن های 6 متری زندگی راحتی دارد (عکس)

کریس والتون زنی است که مدعی شده بیش از 20 سال ناخن هایش را کوتاه نکرده است!
این زن که دارای 5 فرزند می باشد تمام وظایف و کارهای روزانه خود را براحتی انجام داده و بخاطر داشتن چنین ناخن هایی اصلا مشکلی احساس نمی کند!
او حتی در نوازندگی پیانو مهارت خیلی خوبی دارد و همچنین بدون مشکلی رانندگی می کند!!
طول ناخن های دست او بیش از 6 متر می باشد و رکورد بلندترین ناخن دنیا را در اختیار دارد.

 

این زن با ناخن های 6 متری زندگی راحتی دارد (عکس)

 

این زن با ناخن های 6 متری زندگی راحتی دارد (عکس)

 

این زن با ناخن های 6 متری زندگی راحتی دارد (عکس)