اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

ترسیدن این عروس خانم بخاطر شوخی این فیل (عکس)

ترسیدن این عروس خانم بخاطر شوخی این فیل (عکس)
به گزارش ایران ناز:اگر مربی فیل کمی دیر می جنبید، یا اگر فیل کمی بیشتر شیطنت می کرد، یا… به جای ماه عسل، باید برای عروس خانم، سوم، هفتم، و چهلم گرفته می شد!این اتفاقات در تایلند یفتاد و عروس استرالیایی و دوستان و بستگانش، هرگز این روز را از خاطر نخواهند برد.
 
ترسیدن این عروس خانم بخاطر شوخی این فیل (عکس)

ماجرا از این قرار است که خانمی استرالیایی داشت در گارکی در تایلند بخشی از عروسی خود را برگزار می کرد که فیلی سه ساله به آنها نزدیک شد و خرطومش را به دور گردن عروس پیچاند و آن را تا نزدیک دهان خود برد!در لحظه ای دشوار، با ترس از مرگ, خانم عروس با خود می گفت که کاش عروسی اش را در همان استرالیا برگزار می کرد که مربی فیل به یاری او آمد و کمکش کرد تا خود را نجات دهد.