اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

زندگی جالب و دیدنی این خانواده در هواپیما (عکس)

زندگی جالب و دیدنی این خانواده در هواپیما (عکس)

خانواده کمپبل این بوئینگ را به قیمت 100 هزار دلار خریداری کرده اند .البته آنها قرار نیست با این هواپیما به جایی بروند یا  پرواز کنند زیرا این هواپیما از رده خارج شده است و قابلیت پرواز نخواهد داشت. تنها کاری که او بعد از خریدش انجام داده است اساس کشی به منزل جدیدش یعنی این هواپیما است. حالا این هواپیمای عظیم هم منزل اوست و هم محل کارش.

زندگی جالب و دیدنی این خانواده در هواپیما (عکس)

زندگی جالب و دیدنی این خانواده در هواپیما (عکس)

زندگی جالب و دیدنی این خانواده در هواپیما (عکس)

زندگی جالب و دیدنی این خانواده در هواپیما (عکس)

زندگی جالب و دیدنی این خانواده در هواپیما (عکس)