عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

اولین موزه طلا و جواهرات دنیا در کلمبیا (عکس)

مجموعه : گوناگون
اولین موزه طلا و جواهرات دنیا در کلمبیا (عکس)

انتشار اولین عکس از نخستین موزه طلا و جواهرات دنیا در شهر بوگوتای کلمبیا

 

 

ایران ناز: تصاویر  اولین موزه طلا و جواهر جهان در شهر بوگوتای کلمبیا تاسیس شد و تاکنون حدود 90 سال از عمر این موزه گذشته است.

 

 

نخستين موزه‌ي طلا در جهان كه ويژه‌ي نمايش اشياي تاريخي ساخته‌شده از طلا است در سال 1932 در شهر بوگوتای کلمبیا تاسیس شد. این موزه در حال حاضر بیش از 34 هزار قطعه از این فلز گرانبها را نگه می دارد.

 

اولین موزه طلا و جواهرات دنیا در کلمبیا (عکس)

اولین موزه طلا و جواهرات دنیا در کلمبیا (عکس)

اولین موزه طلا و جواهرات دنیا در کلمبیا (عکس)

اولین موزه طلا و جواهرات دنیا در کلمبیا (عکس)

اولین موزه طلا و جواهرات دنیا در کلمبیا (عکس)

اولین موزه طلا و جواهرات دنیا در کلمبیا (عکس)

اولین موزه طلا و جواهرات دنیا در کلمبیا (عکس)

اولین موزه طلا و جواهرات دنیا در کلمبیا (عکس)

اولین موزه طلا و جواهرات دنیا در کلمبیا (عکس)

اولین موزه طلا و جواهرات دنیا در کلمبیا (عکس)

اولین موزه طلا و جواهرات دنیا در کلمبیا (عکس)

اولین موزه طلا و جواهرات دنیا در کلمبیا (عکس)

اولین موزه طلا و جواهرات دنیا در کلمبیا (عکس)