عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

اولین مسواک بوجود آمده با سه قرن قدمت (عکس)

اولین مسواک بوجود آمده با سه قرن قدمت (عکس)
 گروهی از باستان شناسان طی بررسی محلی در شمال پایتخت، در نزدیکی کاخ سابق امپراتوری، مجموعه ای یافته اند که شامل آثار باستانی متعلق به قرن 19 است. خمیر دندان ساخته شده توسط یک شیمیدان اروپایی برای ملکه، یک بطری آب ساخته شده برای خانواده سلطنتی، و … مسواک عاج متعلق به آخرین امپراطور برزیل در میان 200،000 وسیله ای است که در یک سایت حفاری در ریو دو ژانیرو کشف شده اند که بسیار زیبا و دیدنی هستند به گونه ای انسان با دیدن آنها متحیر میشود.
 
اولین مسواک بوجود آمده با سه قرن قدمت (عکس)

گروهی از باستان شناسان طی بررسی محلی در شمال پایتخت، در نزدیکی کاخ سابق امپراتوری، مجموعه ای یافته اند که شامل آثار باستانی متعلق به قرن 19 است. خمیر دندان ساخته شده توسط یک شیمیدان اروپایی برای ملکه، یک بطری آب ساخته شده برای خانواده سلطنتی، و عرقی جات ناشناخته از جمله این کشفیات است.
 
اولین مسواک بوجود آمده با سه قرن قدمت (عکس)

ده ها بطری شیشه ای یا سرامیکی در محل یافت شده است، همراه با شش بطری مهر و موم شده که هنوز هم حاوی مایعات ناشناس است. این وسایل را مهندسان در زمان ساخت شبکه راه آهن شهری کشف کرده اند.
 
اولین مسواک بوجود آمده با سه قرن قدمت (عکس)

 بر روی مسواکی که از جنس عاج است، نوشته شده: اعلیحضرت امپراتور برزیل. به همین سبب و به دلیل وجود نشانه های دیگر، دانشمندان درباره دوره تاریخی این اشیاء هیچ شکی ندارند.