اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

دختری با یک بیماری بسیار عجیب و غریب (عکس)

دختری با یک بیماری بسیار عجیب و غریب (عکس)
رونا بگوم  نام یک دختر 2 ساله هندی است که بیماری ژنتیکی بسیار عجیب و نادری دارد و این بیماری باعث شده است که سر او مثل یک بادکنک بزرگ ورم کند. تا کنون بیش از ده جراحی روی جمجمه وی انجام شده است و هنوز او تحت درمان است. پزشکان هندی بیمارستان مرکزی دهلی موفق شدند  طی چندین عمل جراحی سر این کودک را تا حد زیادی به اندازه معمولی نزدیک کنند.
 
دختری با یک بیماری بسیار عجیب و غریب (عکس)
 
دختری با یک بیماری بسیار عجیب و غریب (عکس)
 
دختری با یک بیماری بسیار عجیب و غریب (عکس)
 
دختری با یک بیماری بسیار عجیب و غریب (عکس)
 
این دختر بچه که در خانواده ای متوسط متولد شده است دچار نوعی نقص ژنیکی است که باعث میشود مایع پلاسما در مغز او جمع شده و همین مسئله سبب تورم جمجه او تا دو برابر حجم یک جمجمه معمولی شود. قطر جمجمه او قبل از عمل جراحی حدود 94 سانتی متر بوده است. مغز او به شدت تحت فشار بوده و او قادر به حفظ تعادل خود نبود. با توجه به شرایط حاد و وخیم این دختر بچه دولت هندوستان تمام هزینه های مربوط به درمان وی را تقبل کرده است.