اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عقربه ها به قدری تنبل شده اند

مجموعه : مطالب عاشقانه
عقربه ها به قدری تنبل شده اند
تن به هیچ تنظیمی نمی دهند

 تاق باز روی رخت بیخواب زمان دراز کشیده اند و

هی خمیازه می کشند…

 دلتنگی هم آمده است خودش را

 درست وسط سینه ام  جا کرده است

 نمی دانم چرا حرفهایم

 زیر بار شعر نمی روند

 دستم به جایی نمی رسد

 ستاره ها

 همه سهیل شده اند…!