اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

مسابقه انتخاب طویل ترین سبیل در هند (عکس)

مسابقه انتخاب طویل ترین سبیل در هند (عکس)

عده ای از شهروندان هندی در یک رقابت جالب در ایالت «راجستان» هند سبیل‌‌های خود را به نمایش گذاشتند.

 

مسابقه انتخاب طویل ترین سبیل در هند (عکس)

 

مسابقه انتخاب طویل ترین سبیل در هند (عکس)

 

مسابقه انتخاب طویل ترین سبیل در هند (عکس)

 

مسابقه انتخاب طویل ترین سبیل در هند (عکس)

 

مسابقه انتخاب طویل ترین سبیل در هند (عکس)

 

مسابقه انتخاب طویل ترین سبیل در هند (عکس)

 

مسابقه انتخاب طویل ترین سبیل در هند (عکس)

 

مسابقه انتخاب طویل ترین سبیل در هند (عکس)

 

مسابقه انتخاب طویل ترین سبیل در هند (عکس)

 

مسابقه انتخاب طویل ترین سبیل در هند (عکس)

 

مسابقه انتخاب طویل ترین سبیل در هند (عکس)

 

مسابقه انتخاب طویل ترین سبیل در هند (عکس)