اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

از دست دادن شغل یکی از زوجین

مجموعه : سبک زندگی
از دست دادن شغل یکی از زوجین
شوک از دست دادن شغل ممکن است آنی و اختلال آمیز باشداین خیلی بد است. دراین شرایط آرامش و تعادل شما آسیب می بیند. اکنون توانایی پیش بینی و ثبات شما از بین رفته است. ممکن است زن یا شوهری که بیکار شده است، احساس کند منیت خود را از دست داده است و در مورد توانایی خود در حمایت از خانواده دچار نگرانی شود.

زمانی که دیگری تلاش می کند نقش یک حمایت کننده را ایفا کند، ممکن است برای بیان ترسها و نگرانی های خود دچار مشکل گردد. در نتیجه شاید هر دو طرف احساسات واقعی خود را پنهان کرده و از یکدیگر دوری کنند. متخصصان خانواده همواره براهمیت راه های برقراری ارتباط تاکید کرده و می گویند:

 
«زوجهایی که اوقات خوشی را می گذرانند، آنهایی هستند که بر ما بودن در روابط خود تاکید دارند.» اما او می افزاید که سعی کنید تا وقتی همسر بیکارتان درخواستی برای آن از شما نکرده است، از دادن پیشنهادهای کاری به او خودداری کنید. حمایت عاطفی شما بسیار مفیدتر از نصیحت های سودمندی است که می توانند آنها را آزرده خاطر کنند.

آنان توصیه می کنند که وقتی در مورد تغییر وضعیت خودتان حرف می زنید، درباره انتظارات خود و برنامه ریزی جدید مخارج خانه نیز با یکدیگر گفتگو کنید. افکار خود را طوری با هم درمیان بگذارید که انگار مرتب کردن شرایط به وجود آمده برعهده شماست و این آن چیزی است که شما خواهان آن هستید.