این مردها بخاطر کار زشتشان دستگیر شدند (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
این مردها بخاطر کار زشتشان دستگیر شدند (عکس)
دادگاهی در سودان 7 مرد را به دلیل آرایش کردن دستگیر و جریمه کرد. این مردان که به عنوان مدل برای شرکت در شوی لباس در خارطوم – پایتخت سودان – خود را آرایش کرده بودند دستگیر شدند بخاطر کار زشتشان.پلیس سودان برای تادیب این افراد هر کدام را نزدیک به 80 دلار جریمه کرد.
 
این مردها بخاطر کار زشتشان دستگیر شدند (عکس)
 
در ضمن زنی که این مردها را آرایش کرده بود نیز به دلیل انجام این عمل شنیع دستگیر شد.ادیب – یکی از قضات سودان – در این رابطه اعلام کرد: از دید دادگاه این افراد با چنین عملی، بی نزاکتی بزرگی را مرتکب شدند چراکه آرایش کردن مردها عملی زننده است .
 
این مردها بخاطر کار زشتشان دستگیر شدند (عکس)
 
آرایش آنها توسط یک زن نیز غیر قانونی می باشد. او همچنین افزود: دفاع از این نوع اعمال قبیح نیز، 80 ضربه مجازات را در پی دارد. انجام اینگونه اقدامات در سودان چندا عجیب هم نیست؛ سال پیش نیز لبنا حسین – یکی از مقامات سودان در سازمان ملل – به دلیل پوشیدن شلوار محکوم و گناهکار شناخته شد.
 
این مردها بخاطر کار زشتشان دستگیر شدند (عکس)