اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

درمان کهن و گران با اسب

درمان کهن و گران با اسب
نقل است که ابتدا در زمان بقراط و بعدها ابن سینا برای درمان بیاری های لگنی از این شیوه درمانی استفاده می شده است. یکی از همین اسب درمانگران! در روایتی جالب می گوید: «ابن سینا برای درمان قولنج یک مرد از گاو استفاده کرد. او بعد از دادن یونجه، آب زیاد و بزرگ شدن شکم گاو، فرد مریض را روی گاو نشاند و آن فرد درمان شد. البته آن موقع این افراد را روی گاو می گذاشتند و امروزه با اسب این کار را انجام می دهند چون تمام حیوانات چهارپا این خصوصیت درمانی را دارند.»
 
و بعد وقتی با چهره متعجب ما مواجه می شود، بدون اینکه تغییری در لحنش ایجاد کند می گوید: «بله، اسب درمانی یا Hippotherapy بعد از تحقیق توسط چند کنجکاو در این زمینه کشف شد. این کشف مهم را هم اولین بار آلمانی ها و بلژیکی ها انجام دادند اما کلید کشف این حقیقت در دستان بقراط بزرگ است. او بعد از تحقیق در زمینه درمان توسط اسب به این نتیجه می رسد که حرکت اسب و در کل تمام چهارپایان چند بعد دارد؛
 
یعنی چپ، راست و رو به جلو (عنایت بفرمایید که دنده عقب ندارند) که باعث می شود لگن خاصره انسان وقتی سوار بر اسب است، تحریک شود و مفاصل لگن و ران انسان باز شود. این موضوع باعث برقراری تعادل در حرکات دیگری است که از هر نظر مناسب است چون تنها چارپای قابل آموزش و کنترل است. خانم واعظی یکی از مربیان باشگاه اسب درمانی اولین مورد اسب درمانی اش را دو سال پیش آغاز کرده است.

«کودکی مبتلا به بیماری رشدی برای اولین بار پیش ما آمد که حتی قادر به دست گرفتن مداد هم نبود و وقتی روی اسب سوار می شد. سرمی خورد و تعادل مغازی نداشت اما الان یورتمه آزاد می رود و حتی با کودکان عادی به یک مدرسه می رود.» دوره های درمانی بستگی به مشکل و بیماری دارد: «ما در اینجا مسئول سوارکاری بیماران می شویم و اینکه چقدر بهبود پیدا کنند. زیر نظر پزشک های خودشان است و ما فقط بهبودشان را به صورت عینی و در راستای سوارکاری با اسب ارزیابی می کنیم خوب است.»