اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

تنها کشوری که ریاضی بلد نیستند (عکس)

تنها کشوری که ریاضی بلد نیستند (عکس)
نتایج یك تحقیقات بین المللی از افراد بزرگسال در اسپانیا نشان داده است مردم این كشور اروپایی، ریاضیات نمی دانند و در قرائت متون نیز به شدت ضعیف هستند. این نتیجه از امتحان مهارت های اساسی‌ جمعیت بالغ كه از سوی سازمان همكاری اقتصادی و توسعه در ۲۳ كشور عضو آن انجام شده، بدست آمده و معلوم شده است اسپانیا آخرین كشور در ریاضی و یكی‌ به آخر در زمینه خواندن متون است.

به گفته تلویزیون دولتی اسپانیا، نتایج بدست آمده نشان می دهد فقط ۳۱ درصد اسپانیاییها قادر به انجام یك محاسبه ساده هستند و ۲۷ درصد آنها می توانند یك متن كوتاه را براحتی بخوانند.روزنامه ال پاییس چاپ مادرید هم نوشت: امتحان یادشده كه به برنامه بین المللی برای ارزیابی دانش افراد بالغ شهرت دارد، عملكرد درك خواندن و درك ریاضی را بین افراد ۱۶ تا ۶۵ سال مورد ارزیابی قرار می‌ دهد.

 
تنها کشوری که ریاضی بلد نیستند (عکس)

بر اساس این گزارش، نتایج بدست آمده حكایت از آن دارد كه اسپانیا در زمینه درك خواندن در فاصله ۲۰ امتیازی و از نظر درك ریاضی در فاصله ۲۲ امتیازی با متوسط كشورهای سازمان همكاری اقتصادی و توسعه قرار دارد، به گونه ای كه ۳۰ درصد اسپانیاییها از این نظر به شدت ضعیف هستند حال آنكه میانگین كشورهای عضو این سازمان و اتحادیه اروپا ۱۷ درصد است.
 
از سوی دیگر، در حالی كه فقط پنج درصد اسپانیایی ها در سطح عالی درك ریاضی و متون قرار گرفته اند، میانگین آن در سطح سازمان همكاری اقتصادی و اتحادیه اروپا ۱۲ درصد است.به نوشته روزنامه ال پاییس، این وضعیت نشان می دهد قانون آموزش عمومی اسپانیا كه از سال ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۰۶ در این كشور اعمال می شد، موفقیتی در زمینه بهبود درك متون و ریاضیات مردم آن نداشته است.