اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

این خانم تگزاسی صاحب بزرگترین خر دنیااست!!

این خانم تگزاسی صاحب بزرگترین  خر دنیااست!!
بزرگ ترین خر جهان در تگزاس بانام اکلاهما سام نامش در کتاب رکوردهای گینس ثبت شده است. فردی، مدعی است که الاغش ۵ سانتیمتر از بزرگترین الاغ فعلی دنیا بلند قدتر است. به گزارش ایران ناز یک دامپزشک محلی در تگزاس این ادعا را تأیید کرده است. صاحب این خر در تلاش برای ثبت این رکورد است.
 
بنا بر این گزارش، بزرگترین خر جهان ۱۵۵.۴۵ سانتی متر قد دارد و از سوی مسئولان کتاب رکوردهای گینس بعنوان بلندترین خر جهان معرفی شده است. بلندترین خر جهان بانام اکلاهما سام نامش در کتاب رکوردهای گینس ثبت شده است.
 
 
این خانم تگزاسی صاحب بزرگترین  خر دنیااست!!