عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

این خواننده برنده مسابقه یورو ویژن شد (عکس)

این خواننده برنده مسابقه یورو ویژن شد (عکس)

«کونچیتا وورست» بیست و پنج ساله، تراجنسی و نام اصلی اش «تام نویورت» است. او صدایی ملیح و زنانه در حنجره و ریشی مردانه بر چهره دارد.

وی گفت: «امشب از آن تمام آنهایی است که به آیندۀ صلح و آزادی باور دارند. تو خود می دانی کیستی. ما متحدیم و کسی جلودار ما نیست.»

این خواننده برنده مسابقه یورو ویژن شد (عکس)

این خواننده برنده مسابقه یورو ویژن شد (عکس)

این خواننده برنده مسابقه یورو ویژن شد (عکس)

 بهترین های یوروویژن با رای شهروندان و کشورها شرکت کننده به یکدیگر مشخص می شوند روندی که لزوما عاری از ملاحضات همسایگی و سیاسی نیست.

اما آنچه «کونچیتا وورست» اتریشی را برنده امسال یوروویژن ساخت ظاهرا علاوه بر صدای دلنیشن و ترانه «همچون ققنوس برخیز» او، وِیژگی ظاهری و متفاوت او با دیگر خوانندگان بوده است.