عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

رابطه ی حبوبات و قند خون

رابطه ی حبوبات و قند خون
مطالعات قبلی نشان داده اند که مواد غذایی دارای نمایه گلایسمی پایین با کنترل بهتر قند خون در بیماران دیابت نوع2 مرتبط اند. این دسته از مواد غذایی به عنوان جزء ضروری در بسیاری دستورالعمل های تغذیه ای بیماران مبتلا به دیابت وجود دارند. از مواد غذایی با نمایه گلایسمی پایین می توان به انواع حبوبات اشاره کرد. درواقع مصرف مقادیر فراوان لوبیا، عدس، نخود و دیگر حبوبات کمک به بهبود کنترل قند خون و کاهش ریسک بیماری قلبی عروقی در بیماران مبتلا به دیابت نوع2 می کند.

در همین راستا مطالعه ای که به تازگی در مجله Arch Intern Med به چاپ رسیده است به تعیین کمیت این ویژگی پرداخته است.مطالعه ای تصادفی و کنترل شده با 121 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 در جهت بررسی اثر دریافت بیشتر حبوبات بر کنترل قند خون، سطوح لیپید خون و فشار خون صورت گرفت. افراد شرکت کننده به طور تصادفی در دو گروه قرار گرفتند: 1.گروه حبوبات که افراد تشویق به مصرف بیشتر حبوبات (حداقل 1فنجان در روز برای مدت 3ماه) می شدند؛ و 2.گروه فیبر نا محلول که افراد تشویق به مصرف بیشتر فیبر نامحلول (مانند مواد غذایی گندم کامل برای مدت 3ماه ) می شدند.

محققین مطالعه بیان داشتند که مصرف حدود 1فنجان در روز حبوبات (190 گرم) منتج به کاهش بیشتر (5/0درصدی) هموگلوبینA1c و نیز فشار خون نسبت به گروه دیگر شد که کاهش فشار خون خود منجر به کاهش ریسک بیماری قلبی عروقی گردید.یافته های به دست آمده، مصرف حبوبات را هم با بهبود کنترل قند خون و هم با کاهش ریسک بیماری قلبی عروقی(CHD) مرتبط می سازد که بسیار حائز اهمیت است،  چراکه دیابت نوع 2 با سرعت بالایی در جوامع شهری درحال افزایش است. این در حالی است که درگذشته  برخلاف امروز، دریافت بالای لوبیا به شکل سنتی وجود داشته است.

نکته عملی: بایستی مصرف حبوبات در جوامع شهری در کنار اصلاح رژیم غذایی غربی حمایت شده و نیاز به گزینه های مورد قبول غذایی برآورده شود. در حقیقت چنانچه افراد دریافت غذاهای بر پایه حبوبات را که از گزینه های مطلوب غذایی به شمار می روند را افزایش دهند، کنترل قند خون بهتری خواهند داشت.