عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

آهنگی که این خانم را از حالت کما خارج کرد (عکس)

آهنگی که این خانم را از حالت کما خارج کرد (عکس)

آهنگ عروسی خانم را از کما خارج کرد.خانم ماریا نیل ساکن چاک نزدیک گروسند ایالت کنت در ماه مارس به علت خونریزی شدید مغزی به کما رفت.تلاش پزشکان راه به جایی نبرد و اعضای خانواده مانده بودن چکار باید انجام دهند.

آهنگی که این خانم را از حالت کما خارج کرد (عکس)

آقای استیو شوهر خانم می گوید به صورت اتفاقی آهنگ عروسی 21 سال قبل ازدواجشان را در اتاق بیمارستان پخش نمود.واکنشهای مثبت خانم ماریا به آهنگ شروع شد.هنگامی که بدن خانم تکان خورد هیجان همه را فرا گرفته بود.

آهنگی که این خانم را از حالت کما خارج کرد (عکس)

دختر خانواده خانم کرستی می گوید لحظه بسیار احساساتی بود.اشک شادی جاری بود.هنگامی که شوهر خانم آهنگ جشن عروسیشان به نام ” Unchained Melody” را پخش نمود این حقیقت نشان داده شد که می شود با عشق و موزیک نیز به عنوان داروهای اثر بخش استفاده نمود.

آهنگی که این خانم را از حالت کما خارج کرد (عکس)

 آهنگی که این خانم را از حالت کما خارج کرد (عکس)