اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

این سه گروه هرگز دعایشان مستجاب نمی شود

مجموعه : دینی و مذهبی
این سه گروه هرگز دعایشان مستجاب نمی شود

وليد بن صبيح مى گويد: بين راه مكه و مدينه ، همراه امام صادق (ع) بودم ، سائلى آمد و درخواست كمك كرد، امام صادق (ع ) دستور داد به او چيزى دادند، چيزى نگذشت سائل ديگرى آمد و درخواست كمك كرد، باز آن حضرت ، دستور داد چيزى به او دادند، بعد از ساعتى ، باز سائلى آمد و تقاضاى كمك كرد، آن حضرت ، دستور داد به او نيز چيزى دادند.
 
 
تا اينكه سائل چهارم آمد و تقاضاى كمك كرد، امام صادق (ع ) درباره او دستور كمك نداد، فقط دعا كرد و فرمود:((خدا سيرت كند)).
 

 
سپس امام صادق (ع ) به ما رو كرد و فرمود: ((آگاه باشيد كه در نزدم چيزى وجود دارد كه به او (سائل چهارم ) كمك كنم ، ولى مى ترسم مانند يكى از سه شخص شويم كه دعاى آنها به استجابت نمى رسد، آن سه شخص ‍ عبارتند از:
 
 
1- شخصى كه خداوند مالى به او بدهد، و او آن را در مورد ناشايسته اش ‍ مصرف كند، سپس بگويد:((خدايا به من بده ))، دعايش مستجاب نگردد.
 
 
2- مردى كه درباره همسرش دعا كند كه : ((خدايا مرا از او راحت كن ))، با اينكه خداوند اختيار (طلاق ) او را بدست آن مرد داده است ، چنين فردى نيز دعايش مستجاب نمى شود.
 
 
3- مردى كه در مورد همسايه اش نفرين مى كند( و مى گويد: ((خدايا اين همسايه ام را نابود كن )) )با اينكه راه خلاصى براى او وجود دارد، و آن اينكه خانه خود را بفروشد و بجاى ديگر برود، چنين كسى نيز دعايش به استجابت نمى رسد.
 
 
(و من سائل چهارم كمك نكردم ، تا مبادا مثل اولى (مصرف كننده مال در غير مورد شايسته اش ) شوم و دعايم به استجابت نرسد).