اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

جسد این زن 42 سال است سالم مانده (عکس)

جسد این زن 42 سال است سالم مانده (عکس)
جسد زن اهل کرووات بعد از 42 سال نشسته روی صندلی جلوی تلویزیون پیدا شد42 سال پس از اینکه گزارش شد این زن گم شده، بقایای جسدش روبروی تلویزیونش روی صندلی پیدا شد که همه با دیدند جسد سالم این زن متعجب شدند.
 
Hedviga Golik  که سال 1924 به دنیا آمد، ظاهرا قبل از اینکه روی صندلی مورد علاقه اش جلوی تلویزیون سیاه و سفید بنشیند یک فنجان چای برای خودش ریخته بوده. پلیس کرووات گفته که آخرین بار همسایه ها او را سال 1966 دیده اند، وقتیکه 42 ساله بوده. همسایه ها فکر می کردند او از آپارتمانش در آن محل نقل مکان کرده است.
 
جسد این زن 42 سال است سالم مانده (عکس)
 
بااینحال این زن توسط ماموران پلیس پیدا شد. آنها برای کمک به اجازه ساخت و ساز آپارتمان برای کسانی که صاحب آنجا بودند درب را شکسته و زن را یافتند. وقتی ماموران داخل آپارتمان شدند  گفتند که گویی قدم به مکانی گذاشته اند که زمان در آنجا یخ زده است. فنجان چایی که او برای خودش ریخته بود هنوز روی میز نزدیک صندلی بود و خانه پر از وسایلی بود که مدت زمانی بود دیگر کسی آن وسایل را ندیده بود. در طول چندین دهه هیچ چیز خراب نشده بود،
 
اگرچه چند تارعنکبوت در خانه دیده می شد.علی رغم تعداد زیاد مستاجران هیچ کس از سال 1970 به عدم رفت و آمد در این واحد آپارتمان توجه نکرده بود. باجودیکه خدمات شهری بارها درخواست کرده بودند که درب این آپارتمان باید شکسته و بازرسی شود، اما برای  4 دهه هیچ کس در برابر این خواسته عکس العمل نشان نداده بود.