اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وجود Spyware و یا ویروس بر روی کامپیوتر

وجود Spyware و یا ویروس بر روی کامپیوتر
ویروس ها و Spyware، از جمله تهدیدات امنیتی مهم در دنیای کامپیوتر می باشند که می توانند بطرز کاملاً مشهودی کارآئی کامپیوتر را تحت تاثیر قرار داده و آن را کاهش دهند. اولین اقدام مناسب در این رابطه، بررسی سیستم با استفاده از نرم افزارهای آنتی ویروس و آنتی Spyware بهنگام شده است.
 
با استفاده از برنامه های فوق می توان اینگونه کدهای مخرب را تشخیص و در ادامه آنها را حذف نمود. در صورتی که استفاده از برنامه های آنتی ویروس و آنتی Spyware موفقیت آمیز نباشد، می توان اقدامات تکمیلی زیر را انجام داد:

1. شناسائی و توقف پردازه های مشکوک در حال اجرا از طریق Windows Task Manager

2. شناسائی و غیرفعال کردن سرویس های مشکوک از طریق Management Console

3. شناسائی و غیرفعال کردن سرویس ها و آیتم هائی که در زمان راه اندازی سیستم از طریق System Configuration Utility اجرا می شوند

4. جستجو و حذف آیتم ها و سرویس های مشکوک که اطلاعات آنها در ریجستری درج شده است.

5. شناسائی و حذف فایل های مشکوک

6. نصب و استفاده از چندین نرم افزار تشخیص Spyware و سایر ابزارهای موجود به منظور حذف اینگونه برنامه های مخرب
در صورت عدم موفقیت آمیز بودن موارد اشاره شده، ویندوز را با Safe mode فعال و مجدداً عملیات فوق را تکرار نمائید نکته مهمی است.