عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

این کودکان به پوسیدگی دندان مبتلا می شوند

این کودکان به پوسیدگی دندان مبتلا می شوند

دکتر علیرضا فیروزه، دندان پزشک عمومی، گفت: یکی از شکل‌های رایج پوسیدگی دندان‌های شیری که در بسیاری از کودکان دیده می‌شود، تحت عنوان پوسیدگی‌های شیشه شیر است. اغلب پوسیدگی‌های دندان‌های فک بالا، به میزان متفاوت، نظر والدین را به این مشکل معطوف می‌سازد که سبب مراجعه آنها به پزشک می‌َشود.

وی افزود: علت ایجاد پوسیدگی شیشه شیر، تجمع رسوب موادی مانند شیر، آب میوه و یا سایر مواد غذایی و قندی به هنگام خواب بر روی دندان‌ها است.

دکتر فیروزه تصریح کرد: بدین ترتیب به باکتری‌ها، از این مواد قندی تولید اسید می‌کنند که در نتیجه دندان را مورد حمله قرار داده، پس از چند حمله نهایتا سبب تخریب بافت دندان می‌گردند. این وضعیت به خصوص، در کودکان شیرخواری که در تمام طول شب، از هر یک از موارد فوق استفاده می‌کنند،‌دیده می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین نه تنها نوع مواد غذایی و داخل شیشه شیر، بلکه طول مدت و تعداد دفعادت استفاده آن سهم به سزایی در ایجاد پوسیدگی‌‌های شیشه شیر دارند.

دکتر فیروزه، برای پیشگیری از پوسیدگی‌های ناشی از شیشه شیر گفت: هیچ گاه به هنگام خواب، به کودک شیر، آبمیوه یا سایر مایعات قندی داده نشود. همچنین می‌توان با هر بار تغذیه کودک شیرخوار، با یک گاز تمیز و مرطوب، لثه‌های وی را پاک کرد.