اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

این دختر قلب واقعی خود را در دستانش گرفت (عکس)

این دختر قلب واقعی خود را در دستانش گرفت (عکس)
این دختر که یک بیمار قلبی است اخیرا عمل پیوند قلب انجام داده و قلب خود را که دچار نوعی سرطان پیشرفته شده بود در دست گرفت و با آن عکس انداخت. به گزار ش ایران ناز این دختر جوان که پنی نام دارد پس از مدتها تحمل رنج بیماری تحت عمل پیوند قرار گرفت و خوشبختانه عمل او موفقیت آمیز بوده است.
یکی از دوستانش با قرار دادن تصویر وی در اینترنت عنوان میکند که او بیماری سرطان و نارسایی قلبی داشته است و توانست با پیوند قلب بر این بیماری فائق آید شاید او اولین کسی است که قلب خود را در دست گرفته است. به گفته این دوست نزدیک  پزشکان به این دختر اجازه دادند که با قلب مرده اش عکس بیاندازد.
 
این دختر قلب واقعی خود را در دستانش گرفت (عکس)
او در این تصویر قلب مرده را با احتیاط با دو دست گرفته و در مقابل دوربین نگه داشته است تا تصویری از این لحظه ثبت شود. او واقعا خوش شانس بوده است که توانست قلب جدیدی پیدا کند. گفته میشود حدود 4 هزار نفر سالانه در امریکا نیاز به پیوند قلب دارند که تنها 2300 نفر از آنان موفق به دریافت این عضو حیاتی میشوند.