عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

این عشق بسیار زیبا است

مجموعه : مطالب عاشقانه
این عشق بسیار زیبا است
تلفن همراه پیرمردی در اتوبوس زنگ خورد.

پیرمرد به زحمت تلفن را با دستان لرزان از

جیبش در آورد،هرچه تلفن را در مقابل

صورتش عقب و جلو کرد، نتوانست

اسم تماس گیرنده را بخواند.

رو به مرد جوانی کرد و گفت:

ببخشید آقا،چی نوشته؟؟

مرد جوان گفت:

نوشته همه چیزم

پیرمرد جواب داد،الو ……… سلام عزیزم

یهو دستش را جلوی تلفن گرفت و با صدای آرام و با

لبخندی زیبا و قدیمی به مرد جوان گفت

همسرمه

 

یعنی میشه ما هم همیشه اینجوری عاشق بمونیم؟؟!!!!

 
اره واقعا