اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

این مرد یک کشور اختصاصی دارد (عکس)

این مرد یک کشور اختصاصی دارد (عکس)

مردی از دوران کودکی آرزو داشت کشور مخصوص خود را بنا کند و اکنون به این خواسته خود رسیده است.

 

شخصی پرتغالی به نام ” رناتو باروش ” که برای سالها در آمریکا زندگی می کرد، چند سال قبل توانسته بود کشور جدید خود را در جزیره ای کوچک به نام ” پونتی ها ” ایجاد کند.

 

این مرد که سالها آرزو داشته یک پادشاه باشد، نام خود را ” پادشاه رناتو دوم ” قرار داده است.

 

او همراه با خانواده ۴ نفره خود در یک اتاق خواب واقع در این جزیره زندگی می کند.

 

او حتی برای این جزیره پاسپورتی درست کرده است و شماره پاسپورت خود را ۰۰۰۱ قرار داده است.

 

این مرد یک کشور اختصاصی دارد (عکس)

کشور شخصی مرد

 

این مرد یک کشور اختصاصی دارد (عکس)