اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

دردسر این مرد به خاطر چاقی بیش ار حدش (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
دردسر این مرد به خاطر چاقی بیش ار حدش (عکس)
افراط و تفریط در هر کاری مشکلات عدیده ای را به وجود می آورد،حتی اگر این افراط در چاقی باشد.زمانی که نزدیکان مایکل لیهبرگر متوجه ناراحتی قلبی او شدند هم زمان به آتشنشانی و اورژانس بیمارستان خبر دادند.این کار به خاطر هول بودن آنها از بیماری مایکل نبود بلکه به خاطر وزن بیمار بود ،مایکل به خاطر چاقی بیش از حد نمی توانست از در خانه بیرون برود و همین باعث شده بود که وی مدت ها از جراحی در بیمارستان غافل شود.

در نهایت آتش نشانان با خراب کردن دیوار خانه مایکل وی را بیرون آوردند اما آمبولانسی که از طرف اورژانس آمده بود یک آمبولانس با ظرفیت 4 بیمار بود .مایکل که 29 سال بیشتر ندارد بوسیله لودری بزرگ از اتاقش به بیرون آورده شد و با همکاری اورژانس و آتش نشانی توانست نارسایی قلبش را درمان نماید.

 
دردسر این مرد به خاطر چاقی بیش ار حدش (عکس)
 
دردسر این مرد به خاطر چاقی بیش ار حدش (عکس)
 
دردسر این مرد به خاطر چاقی بیش ار حدش (عکس)
 
دردسر این مرد به خاطر چاقی بیش ار حدش (عکس)