اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

این مار یک بز کوهی را بلعید! (عکس)

این مار یک بز کوهی را بلعید! (عکس)

  تصویری که در ادامه مشاهده می کنید توسط عکاسی در روستای بیلا در ایالت گجرات هن گرفته شده است.نیتیش بمبهانیا می گوید هنگامی که اهالی روستا به من زنگ زدند به اتفاق یکی از نیروهای حفظ محیط زیست سراسیمه روانه روستای بیلا شدیم.هنگامی که انجا رسیدیم مار پیتون 80 درصد بدن بز را بلعیده بود.وی می افزاید افراد زیادی در صحنه حاضر شده بودند.همانطور که افراد به مار نزدیک می شدند مار از بلع بز خوداری نمود و انرا پس اورد.هر چند برخی از اهالی با توجه به خطرناک بودن ان از کشتنش خوداری و انرا تحویل اداره جنگلبانی دادند و سپس در یکی از جنگلهای نزدیک منطقه رها شد.

این مار یک بز کوهی را بلعید! (عکس)