اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

ظروف اثیری به ظرافت برگ! عکس

مجموعه : گوناگون
ظروف اثیری به ظرافت برگ! عکس
ظروفی دیدنی به ظرافت برگ
 
 
کاسه های اثیری ساخته شده از برگ های افرا و درختان دیگر، از آخرین نمونه کارهای هنرمند ژاپنی Kay Sekimachi است. او این آثار را با اضافه کردن کاغذ کوزو، آبرنگ و پوشش کریلون به برگ ها برای دادن شکل جامد به آنها ایجاد کرده است. زندگی سکیماشی براساس پشتکار تعریف شده است. ایران ناز:  او فارغ التحصیل هنر و صنایع دستی از کالج کالیفرنیا در سال 1949 است و کتاب های زیادی در این حوزه نوشته است. آثار بسیار زیبای این هنرمند را در لاپلاس مشاهده می کنید.
 

ظروف اثیری به ظرافت برگ! عکس

 

ظروف اثیری به ظرافت برگ! عکس

 

ظروف اثیری به ظرافت برگ! عکس

 

ظروف اثیری به ظرافت برگ! عکس

 

ظروف اثیری به ظرافت برگ! عکس

 

ظروف اثیری به ظرافت برگ! عکس

 

ظروف اثیری به ظرافت برگ! عکس