اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

نکاتی بسیار جالب برای اینکه بتوانید بهتر زندگی کنید..

نکاتی بسیار جالب برای اینکه بتوانید بهتر زندگی کنید..
اگر بچه باشید و آرزو نکنید کاش زودتر بروید مدرسه . . . می‌توانید از بچگی‌تان لذت ببرید.
اگر نوجوان باشید و آرزو نکنید زودتری دانشجو بشوید  . . . می‌توانید از نوجوانی‌تان لذت ببرید.
 
اگر هر درسی که خوانده‌اید اصرار نداشته‌ باشید که حتماً بروید سر کار . . . می‌توانید از بیکاری‌تان لذت ببرید.
اگر دارید کار می‌کنید و آرزوی آخر هفته و تعطیلات نداشته باشید  . . . می‌توانید از کارتان لذت ببرید.
ولی اگر تعطیلات هستید و نگران تمام شدن‌اش نباشید  . . . می‌توانید از تعطیلات لذت ببرید.
اگر در مهمانی هستید نگران این نباشید دیگران راجع به شما چی فکر می‌کنند . . . می‌توانید ازمهمانی لذت ببرید.
اگر شروع کردید به رقصیدن به این فکر نکنید که رقص‌تان چه طور به نظر می‌آید . . . می‌توانید از رقصیدن لذت ببرید.
اگر دارید زندگی می‌کنید و نگران این هستید  وقتی مردید چه میشود . . . می‌توانید از زندگی‌تان لذت ببرید.
وقتی مردید چون چیزی نیست که نگران‌اش باشید . . . حتماً از مردن‌تان لذت می‌برید.

به طور خلاصه:
اگر نگران چیزی نباشید می‌توانید از آن لذت ببرید.
اگر نگران این باشید که چرا لذت نمی‌برید یا چرا به اندازه کافی لذت نبردید عمراً از چیزی لذت نمى برید.
زندگی منتظر است یک لحظه ساکت بشوید تا بتواند با شما حرف بزند. همین‌طور چهار زانو روبرویتان نشسته، چانه‌اش را به دست‌هایش تکیه داده و نگاهتان می‌کند.
و نگاهتان می‌کند.
و نگاهتان می‌کند.
و نگاهتان می‌کند.

اکنون فکر می‌کنید بتوانید زبان به دندان بگیرید؟