اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

کشتی تایتانیک با هزاران لگو بازسازی شد (عکس)

کشتی تایتانیک با هزاران لگو بازسازی شد (عکس)

کشتی تایتانیک با هزاران لگو بازسازی شد (عکس)

 

به گزارش ایران ناز کشتی تایتانیک با هزاران لگو به دست هنرمندی خلاق بازسازی شد.

 

هنرمندی به نام Ryan McNaught و با نام مستعار Brickman با استفاده از حدود 120 هزار قطعه لگو و همکاری دو تن از دوستانش به نام های Mitchell Kruik و Clay Mellington کشتی در حال غرق تایتانیک را ساخته اند تا بار دیگر ثابت کنند این حادثه دردناک فراموش شدنی نیست. آنها بیش از 250 ساعت برای ساخت این مجسمه لگویی وقت صرف کرده اند.

 

کشتی تایتانیک با هزاران لگو بازسازی شد (عکس)

 

کشتی تایتانیک با هزاران لگو بازسازی شد (عکس)

 

کشتی تایتانیک با هزاران لگو بازسازی شد (عکس)

 

کشتی تایتانیک با هزاران لگو بازسازی شد (عکس)

 

کشتی تایتانیک با هزاران لگو بازسازی شد (عکس)

 

کشتی تایتانیک با هزاران لگو بازسازی شد (عکس)