اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

به وجود آوردن یک تغییر اساسی در زندگی

مجموعه : سبک زندگی
به وجود آوردن یک تغییر اساسی در زندگی
وقتی یکی از شما تصمیم بگیرید تغییر شغل دهید یا شروع به ادامه تحصیل کنید این نکات رارعایت کنید، ممکن است تعادل زندگی مشترک شما در هم بریزد. شما فکر می کردید که برنامه ریزی های طولانی مدت زندگیتان مشخص شده است، اما ناگهان با چنین تصمیماتی همه آنها به هم می ریزند و نگرانی هایی درباره تغییراتی که در مسائل مالی، برنامه ریزی های آتی و فرزندان به وجود می آیند.
 
اگر شما خواهان ایجاد این تغییرات هستید، صحبت کردن در مورد برنامه های پیشنهادی تان، پیش از انجام آنها از اهمیت خاصی برخوردارند. یک مرتبه آگاه کردن همسرتان از تصمیمات بزرگ شما، به هیچوجه ایده خوبی نیست. اگر شما خودتان در نقش شخص مقابل باشید، متوجه میزان ناراحتی و رنجش آن خواهید شد. با استفاده از تکنیک گوینده شنونده از مشاجره جلوگیری کنید. «بیان آنچه شما حس می کنید، فکر می کنید و برنامه ریزی می کنید، بسیار اهمیت دارد. درواقع گوش دادن به آنچه همسرتان می گوید، بسیار مهم است.»

شما ابتدا باید درمورد همه این تغییرات که بدون درک نقطه نظرات دیگری نمی توان آنها را انجام داد، با هم گفتگو کنید. به جای این که با گفتن این جملات «این اصلاً کار درستی نیست.» «ما از عهده آن برنمی آییم.» «این کار خودخواهانه و غیرعادلانه است.»، او را دلسرد کنید، به نقشه های او خوب گوش دهید و خیلی منطقی باهم پیش بروید. برای نمونه، می توانید لیستی از مزایا و معایب آن تهیه کنید و به طور مشترک و خلاقانه مخارج خانه را دوباره تنظیم کنید. با این عمل هر دو طرف احساس می کنند که باهم عازم این سفر خواهند بود.