اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

قدردانی برای داشته یتان

قدردانی برای داشته یتان
آیا تا به حال روی دارایی هایتان تمرکز کرده اید؟ آیا تا به حال فهرست چیزهایی که دارید را روی کاغذ آورده اید و از داشتن آنها احساس رضایت کرده اید؟ یا اینکه به نداشته هایتان فکر کرده و روی کاغذ آورده اید ؟تهیه کردن فهرستی از چیزهایی که می خواهیم ،بسیار آسان تر از آنچه است که داریم، شاید توجه شما به شکست مالی یا نداری های مالی معطوف باشد
 
،در حالی که خانواده ی بسیار خوبی دارید و اگر چه پول بیشترزندگی را آسان تر می کند ،اما عشقی که درون خانواده دارید,مهم تر از حساب بانکی پر است از همه مهمتر اگر پول ,شهرت و بخت و اقبال ,مردم را خوشحال می کند ,پس چرا بسیاری از اشخاص با توانایی های مالی، اوقات خود را هم اکنون در سازمان های توانبخشی سپری می کنند؟چرا واقعا؟؟

شناسائی چیزهایی که می توان برای آنها سپاسگزار بود اولین قدم در یادگیری قدردانی است.برای مثال ,وقتی دریک هوای زمستانی درایستگاه منتظر اتوبوسی هستید که انگار هرگز قرار نیست بیاید یا ترافیک است ,دختر بچه ی کوچکی را می بینید که با چکمه هایش در گل و لای بالا و پائین می پرد  و شادی در چهره اش موج می زد. انگار نه سرمایی وجود دارد که باعث اذیت و آزار این بچه شود نه زمان برای اومهم است .آن لحظه فقط به این فکر می کند که می خواهد از ساده ترین امکانات برای شادبودن و جست و خیز کردن لذت ببرد.

دیدن دختر بچه ی کوچک ,ذهن شما را از سرما و استرس دور می کند .به شما فرصت می دهد تا درلذت دخترک سهیم شوید و خاطرات خوش کودکی خود را به یاد آورید.سعی کنید خود را عادت دهید تا برای لذت های کوچک زندگی نیز قدردانی کنید.اگر چه تلاش برای داشتن خانواده و بالا رفتن از نردبان ترقی و رسیدن به یک جایگاه مناسب اجتماعی و تلاش برای تبدیل شدن به یک فرد معتبر ستودنی است ,اما چنین فعالیتهایی ممکن است چشمان شما را به روی چیزهایی که باعث ارزشمندی زندگی روزمره می شود را ببندد جالب است.