عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

برای خوش اندام شدن ورزش های آبی را ترک نکنید

برای خوش اندام شدن ورزش های آبی را ترک نکنید

 ورزش در آب مي‌تواند راهي به سوي تندرستي و تناسب‌اندام باشد و تناسب‌اندام نيز راهي به سوي زيبايي.
پزشکان معتقدند ورزش در آب در مراحل اوليه بيماري‌هاي مفصلي مي‌تواند از عوارض و پيشرفت اين بيماري‌ها جلوگيري کند. ورزش نه‌تنها در پيشگيري از درد مفاصل نقش مهمي دارد، بلکه در مراحل اوليه بيماري که پزشک معالج تشخيص آرتروز مي‌دهد، از عوارض اين بيماري و پيشرفت آن نيز جلوگيري مي‌کند و در درمان هرچه بهتر آن هم موثر است. در اين مرحله از ورزش‌هاي بدون تحمل وزن، مثل راه رفتن در آب يا استفاده از دستگاه‌هايي مثل تردميل و دوچرخه ثابت در استخرها، مي‌توان براي کاهش درد و جلوگيري از عوارض و پيشرفت بيماري استفاده کرد.در این مطلب با 8 حرکت ورزشي در آب آشنا خواهيد شد.

کشش با بازوي خم

پيش از شروع به ورزش، براي گرم کردن بدن‌تان، توصيه مي‌شود درحالي که ايستاده‌ايد يک بازويتان را خم و بازوي ديگر را به سمت جلو دراز کنيد. با خم کردن آرنج و باز کردن بازو از مفصل شانه، بازو را به عقب بکشيد.

کشش صاف و مستقيم بازو

آرنجتان را راست نگه داريد. يک دست را به سمت خارج بچرخانيد (کف دست به سمت بالا بچرخد) و بازو را به طرف جلوي بدن فشار و حرکت دهيد. همزمان دست ديگر را به طرف داخل بچرخانيد (کف دست به سمت پايين بچرخد) و بازو را به طرف عقب بدن هل بدهيد.

با دست مخالف، حرکت را تکرار کنيد.

حرکت پارويی سينه

با هر دو بازو (دست) به جلو برويد. بازوها را تا آنجا که در صفحه يکساني قرار بگيرند، از بدن به شکل افقي دور کنيد. آرنج‌ها را تا 90 درجه خم و بازوها را به خط مياني بدن نزديک کنيد.

کشش عرضی بدن

اين حرکت شبيه به شناي کرال سينه است اما تمرين در يک زمان با يک دست انجام مي‌شود و دست ديگر روي ران يا کمر قرار مي‌گيرد. دستي که حرکت مي‌کند، سريع به طرف خط مياني چرخش مي‌يابد و عرض بدن را طي مي‌کند.

حرکت پاندولی از جلو به عقب

يک دست را روي کمر يا لبه استخر قرار دهيد و به حالت مستقيم و صاف بايستيد. دست ديگر را از جلو به عقب، با فلکشن (خم کردن) و اکستنشن (صاف کردن) مفصل شانه تاب بدهيد.

چرخش پاندولی

درحالي که دستتان را روي لبه استخر قرار داده‌ايد، بايستيد. دست ديگر را ابتدا در جهت حرکت عقربه‌هاي ساعت و سپس برخلاف جهت حرکت عقربه‌هاي ساعت حرکت دهيد.

حرکت ضربدری پاندولی

درحالي که به استخر تکيه داده‌ايد، براي انجام اين کار بايد يک دستتان را به کمر بزنيد و دست ديگر را به‌صورت ضربدري حرکت دهيد. پس از چند بار انجام اين حرکت، با دست ديگر اين تمرين را دوباره انجام دهيد.

حرکت ترکيبي مشتمل بر سه بخش

بخش A

دستتان را از دو طرف بدن موازي با کف استخر، در حالي که زاويه آنها اندکي کمتر از 90 درجه باشد، بالا بياوريد و صاف کنيد.

بخش B

دستتان را براي چهار بار به طرف عقب بچرخانيد. دستتان را در پشت بدن به هم برسانيد. دستتان را صاف کنيد و فورا (سريع) به طرف بالا بکشيد. سپس دست‌ها را در وضعيت اول صاف کنيد (نگه داريد).

بخش C

دستتان را چهار بار به طرف جلو بچرخانيد.سپس دست‌ها را در جلوي سينه به هم برسانيد.

به طرف جلو فشار دهيد، آرنج‌ها را راست کنيد و به سمت سرشانه‌ها باز کنيد.