اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

برای دیدن موضوعی در خواب این کارها را انجام دهید

مجموعه : دینی و مذهبی
برای دیدن موضوعی در خواب این کارها را انجام دهید

چنانچه قصد داریدموضوعی را در خواب ببینید هنگام خواب:

 10 بار قل هو الله ( سوره توحید )

 12 بار تسبيحات اربعه

15 بار صلوات

7بار ناد علي را مي خوانيم

تا در خواب به آنچه که نیت داشته ایم پی می بریم و آگاه میشویم…

 اگر میخواهی در باره ی موضوعی تو خواب اطلاع پیدا کنی ٬

هنگام خواب زیر ران خود آئینه ای بگذار و به پهلو بخواب

و هفتاد بار سوره ی اخلاص را بخوان در حالتی که بر پهلو دراز کشیده باشی

بعد بخواب ٬ بدرستی که می بینی آنچه را خواهی .