عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

آشنایی با پنج كوهستان زیبا اما خطرناك جهان (عکس)

آشنایی با پنج كوهستان زیبا اما خطرناك جهان (عکس)
در بین همه كوه ها و ارتفاعاتبلند و صعب العبور جهان، قله‌ها و ارتفاعاتیوجود دارند، كه به شهادت تاریخ، در مواردی متعدد، این طعم شیرین فتح را با اختتامیه‌ایتراژیك می‌آمیزند تا خود را به عنوانخطرناكترین قله‌های جهان معرفی كنند. آنچه درادامه می‌آید معرفی پنج كوه خطرناك جهان استكه توسط سایت توریزم ریویو، انتخاب شده اند.

1- كوهستان ایگر؛ سوییس:
به آلپ می‌رویم. بسیاری از صخره نوردان ،‌دامنه شمالی كوهستانایگر را به دلیل سختی و خطرناك بودن آنمی‌شناسند. پس از فتح شدن این قله در سال 1938تاكنون این دامنه شمالی، مورد توجه و علاقهبسیاری از صخره نوردانی قرار گرفت كه این كوه 3970 متری را دیواره مرگ نام نهاده بودند.با این وجود، و برخلاف چهره مرگبار خود، اینكوه زیبایی دلچسبی نیز دارد و آن خط آهنی استكه از تونل وسط كوه عبور می‌كند.

در مسیر این خط آهن دو ایستگاه قرار دارد كهمسافران می‌توانند با هربار توقف قطار در ایندو مقطع از طریق پنجره‌ای كه روی دیواره كوهنصب شده مناظر بیرونی آن را به وضوح تماشاكنند. این راه آهن به ایستگاهی به نامجونگفروجوك،‌ مرتفع‌ترین ایستگاه راه آهناروپا ختم می‌شود.

 
آشنایی با پنج كوهستان زیبا اما خطرناك جهان (عکس)
2- كوهستان كانگچنجونگا؛ نپال، هند:‌
این كوه با ارتفاع هشت هزار و 586 متری خود،سومین كوه مرتفع جهان نامیده شده است.نرخ حوادث جانی در این كوهستان طی سال‌هایاخیر به 22 درصد رسیده كه منجر شده است كوهستان پنج گنجینه برفی" برخلاف روال جاری،متاسفانه دارای شمار بالای حوادث منجر به مرگباشد.

حوادثی كه در بیشتر مواقع به دلیل شرایط بد وسخت آب و هوایی آن به وجود آمده اند. این كوهبرای اولین بار در سال 1955 توسط یك تیم كوهنورد انگلیسی فتح شد، اما آنها به دلیل احترامبه عقاید ساكنان بومی این منطقه كه قله رامكانی مقدس می شمردند، آن را به صورت كامل فتحنكرده و چند متری پایین‌تر از آن را انتخابكردند. سنتی كه از آن روز به بعد توسط دیگرفاتحان این كوه نیز رعایت شد.

 
آشنایی با پنج كوهستان زیبا اما خطرناك جهان (عکس)
3- كوهستان نانگا پاربات؛ پاكستان:
این كوهستان كه ارتفاعی هشت هزار و 126 متریدارد، نهمین قله مرتفع جهان بوده و از نظرسعود سومین كوه پر خطر جهان به شمار می رود.این قله كه در رقابت تنگاتنگی با k2 از لحاظمشكلات فنی صعود است، بخوردار از راه‌های ومسیرهای باریك و صعب العبوری است كه رسیدن بهنوك قله را برای كوهنوردان بسیار مشكل و سختكرده است. بلندترین دامنه این كوهستان تا سطحزمین را می‌توان در ضلع جنوبی آن جست، جایی كهبه دامنه روپال شهرت داشته و ارتفاع آن باكوهپایه بیش از 4600 متر است.لازم به ذكر است به دلیل مشكلات و سختی‌هایصعود به قله و به دلیل دامنه خطرناك آن، ناماین كوه را " آدم خوار"‌گذاشته اند.
 
آشنایی با پنج كوهستان زیبا اما خطرناك جهان (عکس)
4- كوهستان كی2؛ پاكستان، چین:
كوهستان كی 2 در سلسله جبال كاراكورام،‌ دومین قله مرتفع جهان با ارتفاع هشت هزار و 611 متربه شمار می‌رود. این كوه كه " كوهستان وحشی" لقب گرفته یكی از خطرناكترین قله‌های جهان نیزنام گرفته است.
عبور از یخچال‌های پر پیچ و خم، صعود ازصخره‌های پر شیب و طی كردن مسیری با ستون‌هاییخی كه هر لحظه خطر سقوطی ناگهانی را در بردارند، ساده ترین راه‌هایی هستند كه كوهنوردانرا به قله رهنمون می‌كنند. آمار حوادث مرگباردر این كوهستان بسیار بالا است به نحوی كه ازهر چهار كوهنورد، تنها سه نفر زنده به قله دستپیدا می‌كنند.
 
آشنایی با پنج كوهستان زیبا اما خطرناك جهان (عکس)
5- آناپورانا؛ نپال:
خطرناكترین قله جهان، كوهی است كه با ارتفاع هشت هزار و 91 متری خود، دهمین كوه مرتفع نامیده شده است.آناپورا كه آنرا الهه برداشت محصول نیزمی‌نامند برای اولین بار در سال 1950 فتح شد واز آن زمان تاكنون 130 كوه نورد دیگر نیز موفق به رسیدن به نوك قله آن شدند.با این وجود كشته شدن 53 كوه نورد در مسیرصعود به این قله نرخ حوداث مرگبار در آن را به40درصد رساند، كه در این بین آناپورا راتبدیل به خطرناكترین كوهستان جهان كرد.
 
آشنایی با پنج كوهستان زیبا اما خطرناك جهان (عکس)