عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

درمان با متادون، بوپرنورفین

درمان با متادون، بوپرنورفین
اعتیاد یك بیماری مزمن عود كننده میباشد كه درمان آن آسان و كوتاه مدت نیست و با اشاره به تبلیغات فریبنده در برخی آگهی‌های ترك اعتیاد، میتوان گفت: در بسیاری از آگهی‌ها اشاره می‌شود كه ترك اعتیاد به سرعت انجام می‌شود؛ این در حالی است كه درمان اعتیاد مستلزم صرف وقت زیاد برای درمان است. درمان اعتیاد یك درمان مداوم و مستمر است. از طرف دیگر باید توجه شود كه مركز مربوطه ترك اعتیاد دارای مجوز از وزارت بهداشت یا سازمان بهزیستی باشند. مراكز دارای مجوز از وزارت بهداشت به صورت مستمر از طرف معاونت دانشگاه‌ها مورد بازدید قرار می‌گیرند و عملكردشان پایش و ارزشیابی می‌شود.

اعتیاد بیماری است كه عوامل مختلف بیولوژیك زیست شناختی، روانشناختی و اجتماعی روی آن موثر است. برای این كه بتوان گفت درمانی موفق است باید روی هر سه قسمت این موضوع كار شود. به همین دلیل تاكید بر آن است حتی در مورد مواد مخدر علاوه بر درمان دارویی مناسب، بر روی مداخلات روانشناختی هم كار شود. اصولا مراكز ترك اعتیادی كه مجوز وزارت بهداشت را دارند از بدو تاسیس لازم است در كنار پزشك از روانشناس هم استفاده كنند تا به طور خاص مداخلات روانشناختی مربوط به درمان اعتیاد را نیز انجام دهند.