اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عکس های حیرت انگیز قبیله ای شبیه انسانهای اولیه

عکس های حیرت انگیز قبیله ای شبیه انسانهای اولیه

اینجا دره اومو در یکی از دورترین مناطق خارج از حوزه تمدن مدرن انسانی در اتیوپی است.

کودکی که با چشمان درخشان و صورتی رنگارنگ می بینید یکی از 200 هزار نفری است که در این گوشه از جهان زندگی می کند.

 

عکس های حیرت انگیز قبیله ای شبیه انسانهای اولیه

 

چهره اش را با خاک رس رنگی درست کرده و تاج سبزی هم روی سر خود قرار داده است تا هانس سیلوستر هوشمندانه از او و سایر افراد قبیله عکس بگیرد.

هانس گتابی تحت عنوان ‘Natural Fashion نوشته و در آن از تصاویر این قبیله استفاده کرده تا زندگی مردم اینقبیله را نشان دهد.

 

عکس های حیرت انگیز قبیله ای شبیه انسانهای اولیه

 

این قبیله به گفته هانس بیشتر به طبیعت نزدیک است تا به تمدن شهری و به همین دلیل خصوصیات آنرا در زندگی روزمره و سر و صورت و بدن آنها می بینیم.

ترکیبی از عشوه، اغوا، غرور و شادی را در این رنگها و نقاشی ها می بینیم.

 

عکس های حیرت انگیز قبیله ای شبیه انسانهای اولیه

 

دره اومو یکی از بکر ترین و در عین حال عجیب ترین مناطق طبیعی جهان محسوب می شود که دنیایی از شگفتی در آن موج می زند.

قبایل شگفت انگیز دیگری نیز مانند Arbore, Ari, Bena, Bodi, Bumi, Daasanech, Dorze, Hamer, Kara, Konso, Kwegu, Mursi, Tsemay, and Turkana  هستند که ویژگی های خاص خود را دارند.

 

عکس های حیرت انگیز قبیله ای شبیه انسانهای اولیه  عکس های حیرت انگیز قبیله ای شبیه انسانهای اولیه 

عکس های حیرت انگیز قبیله ای شبیه انسانهای اولیه 

عکس های حیرت انگیز قبیله ای شبیه انسانهای اولیه 

عکس های حیرت انگیز قبیله ای شبیه انسانهای اولیه 

عکس های حیرت انگیز قبیله ای شبیه انسانهای اولیه 

عکس های حیرت انگیز قبیله ای شبیه انسانهای اولیه 

عکس های حیرت انگیز قبیله ای شبیه انسانهای اولیه 

عکس های حیرت انگیز قبیله ای شبیه انسانهای اولیه 

عکس های حیرت انگیز قبیله ای شبیه انسانهای اولیه 

عکس های حیرت انگیز قبیله ای شبیه انسانهای اولیه 

عکس های حیرت انگیز قبیله ای شبیه انسانهای اولیه

عکس های حیرت انگیز قبیله ای شبیه انسانهای اولیه