عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

خواهران دوقلویی که همه دنیا را شگفت زده کرده اند!!

خواهران دوقلویی که همه دنیا را شگفت زده کرده اند!!
این دو خواهر به نام های ابیگل و بریتنی در ۷ مارس ۱۹۹۰ متولد شدند. آنها بدن مشترک با سرهای جداگانه دارند. البته قلب، معده، ستون فقرات و نخاعشان جداگانه است.
 
خواهران دوقلویی که همه دنیا را شگفت زده کرده اند!!
جالب اینکه هر کدام از این دو خواهر اختیار نیمی از بدن را دارند به این صورت که هر کدام اختیار یک پا و یک دست دارند. به گزارش ایران ناز در اعمال فیزیکی روزمره مثل راه رفتن و شنا کردن این دو خواهر خودشان را با شرایط تطبیق داده اند و با هم هماهنگ شده اند. این دو خواهر حتی قادر هستند که رانندگی کنند.
 
خواهران دوقلویی که همه دنیا را شگفت زده کرده اند!!
 
خواهران دوقلویی که همه دنیا را شگفت زده کرده اند!!
 
خواهران دوقلویی که همه دنیا را شگفت زده کرده اند!!
 
خواهران دوقلویی که همه دنیا را شگفت زده کرده اند!!
 
خواهران دوقلویی که همه دنیا را شگفت زده کرده اند!!