اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

انتقام باورنکردنی این خانم از شوهرش (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
انتقام باورنکردنی این خانم از شوهرش (عکس)
یک اتفاق باورنکردنی بسیار ترسناک در بعدازظهر 26 اکتبر سال1997 افتاد، Susan Dianne Eubanks در خانه اش در کالیفرنیا به 4 پسرش شلیک کرده و هر چهارنفرشان را کشت.فرزندان این زن روانی که براندون، اوستین، بریگام و متیو، نام داشتند به ترتیب در زمان مرگشان 14، 7، 6 و 4 ساله بودند. این زن سپس تفنگ را به سمت خودش برگرداند تا به شکمش شلیک کند.  5 روز بعد از این قتل ها سوزان به 4 فقره قتل درجه یک محکوم شد.
 
انتقام باورنکردنی این خانم از شوهرش (عکس)

وی در طول محاکمه اش ادعاهایی در مورد سو استفاده از بچه ها و کشتن بچه ها به خاطر انتقام از پیش طراحی شده از شوهر سابقش وجود داشت. بعد از محکوم شدن به 4 فقره قتل درجه یک سوزان محکوم به مرگ شد. سوزان اعتراف کرد که به خاطر پایان رابطه عشقی اش بچه ها را کشته و قصد داشته خودش را نیز بکشد. او گفت عواملی که در این رفتارهایش تاثیر گذاشته اند والدین الکلی، افسردگی و درمان فیزیکی- روانی ضعیف بوده است. به هرحال قاضی دلیل  و انگیزه اصلی سوزان را تنفر عمیق او و انتقام از همسرش دانست.