اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

داستان بسیار زیبا و احساسی ارزش پدر

داستان بسیار زیبا و احساسی ارزش پدر

پدر دستشو ميندازه دوره گردنه پسرش ميگه پسرم من شيرم يا تو؟

پسر ميگه : من..!

پدر ميگه : پسرم من شيرم يا تو؟!

پسر ميگه : بازم من شيرم…

پدر عصبي میشه دستشو از رو شونه پسرش بر ميداره ميگه : من شيرم يا تو!؟

پسر ميگه : بابا تو شيري…!

پدر ميگه : چرا بار اول و دوم گفتي من حالا ميگي تو ؟

پسر گفت : آخه دفعه های قبلي دستت رو شونم بود فکر کردم يه کوه پشتمه اما حالا…