اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

شعر بسیار زیبا و دوست داشتنی راز

شعر بسیار زیبا و دوست داشتنی راز
راز
 آب از دیار دریا،
با مهر مادرانه،
آهنگ خاك می كرد !
***
برگرد خاك میگشت
گرد ملال او را
از چهره پاك می كرد،
چهره ای پر از خاک را
***
از خاكیان، ندانم
ساحل به او چه می گفت
كان موج ناز پرورد،
سر را به سنگ می زد
خود را هلاك می كرد !