عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

نقاشی های بسیار جالب با رنگ پاشی !

نقاشی های بسیار جالب با رنگ پاشی !

ایران ناز : هنرمند خوش ذوق به نام Clementine Campardou خالق بیش از 500 نقاشی با آبرنگ است که تمامشان از ابر قهرمان ها و شخصیت ها معروف فیلم های تخیلی کشیده شده اند.او به جز استفاده از نقاشی با پاشیدن رنگ بر روی کاغذ سعی می کند جلوه ای منحصر به فرد به نقاشی هایش بدهد.

 

 

 

نقاشی های بسیار جالب با رنگ پاشی !

نقاشی های بسیار جالب با رنگ پاشی !

نقاشی های بسیار جالب با رنگ پاشی !

نقاشی های بسیار جالب با رنگ پاشی !

نقاشی های بسیار جالب با رنگ پاشی !

نقاشی های بسیار جالب با رنگ پاشی !

نقاشی های بسیار جالب با رنگ پاشی !

نقاشی های بسیار جالب با رنگ پاشی !