اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

بیماری ناشناخته و بسیار عجیب یک دختر خانم 20 ساله

بیماری ناشناخته و بسیار عجیب یک دختر خانم 20 ساله
یک دختر به نام بروک کە نزدیک بە پانزده سال است هیچگونه رشدی نداشته است. به گزارش ایران ناز این بیماری ناشناخته کە از سن چهار سالگی این دختر خانم بیست ساله بە آن دچار شده و جلوی رشد او را گرفته است. او همچنان دندان های شیریش را دارد و قادر بە راه رفتن نیست. وی نیازمند نگهداری پدر و مادرش میباشد.
 
بیماری ناشناخته و بسیار عجیب یک دختر خانم 20 ساله
این بیماری ناشناخته کە از سن چهار سالگی این دختر بیست ساله بە آن دچار شده و جلوی رشد او را گرفته است. او همچنان دندانهای شیریش را دارد و قادر بە راه رفتن نیست. وی نیازمند نگهداری پدر و مادرش می باشد. دانشمندان سبب این امر را یک جهش ژنتیکی میدانند کە در روند رشد او تاثیر گذار بوده است.
 
بیماری ناشناخته و بسیار عجیب یک دختر خانم 20 ساله

 
او تا کنون مورد ۷ عمل جراحی قرار گرفته است و در یکی از این جراحی ها در سن ۴ سالگی بە مدت ۱۴ روز در کما بود. مادر او میگوید که بروک را همانگونه کە هست دوست دارم و زمانیکه کسی در مورد او سوال میکند و سنش را میپرسد من واقعیت را نمیگویم.
 
بیماری ناشناخته و بسیار عجیب یک دختر خانم 20 ساله