اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

آموزش تصویری آرایش چشم با ترکیب دودی و آبی

آموزش تصویری آرایش چشم با ترکیب دودی و آبی

مانند همه آرایش ها ابتدا یک کرم مناسب با رنگ پوست تان استفاده کنید.
سپس از سک سایه کرم قهوه ای بسیار روشن استفاده کرده و زیر استخوان ابروی تان بزنید.
سپس مطالبق تصویر در انتهای چشم تان از سایه پودری مشکی به مقدار بسیار کمی استفاده کنید.
سپس پشت پلک تان را به صورت کامل با سایه دودی اکلیلی بپوشانید.
برای پلک پایین ابتدا برای داخل از مداد آبی روشن چرب استفاده کرده و زیر پلک تان را هم با سایه ای تقریبا همان رنگ و قلموی باریک بکشید.
پشت پلک تان را با قلموی سر باریک و سایه چرب مشکی یک خط چشم دنباله دار بکشید.
در انتهای کار دقیقا روی خط رشد مژه های تان مژه مصنوعی را بچسبانید.

نکته مهم : در تمام مراحل کار زیر دست تان از یم دستمال کاغذی سفید استفاده کنید تا اضافه های سایه روی پوست تان نریزند.

آموزش تصویری آرایش چشم با ترکیب دودی و آبی