عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

دیوار های سخن گو

دیوار های سخن گو
برای آن دسته از افرادی که به اینترنت اعتیاد دارند، محصول جدید یک شرکت اسپانیایی با تبدیل تمام دیوارهای خانه به یک نمایشگر بزرگ آنلاین میتواند راهی نهایی برای دسترسی همیشگی به دنیای آنلاین باشد. این دیوارها به نمایش به روزرسانی سایتها و تصاویر با اندازه واقعی دوستان در زمان گفتوگوی آنلاین میپردازند. همچنین میتوان آنها را از هرجا و حتی از درون تختخواب با حرکات بدن یا کلام کنترل کرد. این سیستم از پروژکتورها و حسگرهایی استفاده میکند که در حال حاضر در دسترس هستند.

سازندگان قصد دارند که این سیستم را جایگزین صفحه کلید و کنترل از راه دور کنونی کنند که برای تعامل با فناوری اینترنت مورد نیاز است.هرچند به گفته سازندگان، بیشتر این فناوری نامحسوس خواهد بود. همچنین در حال حاضر یک خانه تجربی برخوردار از این فناوری ساخته شده که فردی در آن سکونت داشته و از این فناوری در آن استفاده میکند.

این پیش ساخت از دوربینهایی مانند کینکت مایکروسافت برای پیگیری کاربر استفاده کرده و به وی اجازه میدهد تا با حرکت دست در میان هوا از گزینه های انتخاب در دنیای مجازی بهره ببرد.

این پروژه سه سال پیش آغاز شده و نمونه پیش ساخت کنونی با استفاده از فناوریهای موجود در بازار در خانهای در شمال اسپانیا ساخته شده است.