شما چه فکر میکنید آیا این سنگ است یا موج دریا!؟

شما چه فکر میکنید آیا این سنگ است یا موج دریا!؟
شما چه فکر میکنید آیا این سنگ است یا موج دریا!؟
 
 در نگاه اول می گوییم چه موج زیبایی اما این یک سنگ شبیه به موج است!

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب