عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

شما چه فکر میکنید آیا این سنگ است یا موج دریا!؟

شما چه فکر میکنید آیا این سنگ است یا موج دریا!؟
شما چه فکر میکنید آیا این سنگ است یا موج دریا!؟
 
 در نگاه اول می گوییم چه موج زیبایی اما این یک سنگ شبیه به موج است!