اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

تاکسی تهران در هلند چه می کند؟ (عکس)

تاکسی تهران در هلند چه می کند؟ (عکس)
به گزارش ایران ناز مسعود نیلی هنگام رانندگی در لندن در ماشین پیکان قدیمی خود (که ظاهرش را به صورت تاکسی تهران در آورده است) در نقش راننده ای از دهه ی پنجاه شمسی ظاهر میشود.
 
مسعود که از ده سالگی به انگلستان آمده می‌گوید: «برای من تاکسی‌ام تاریخ بر روی چهار چرخ است. بازگرداندن خاطرات گذشته‌مان برایم لذت بخش است.
 

تاکسی تهران در هلند چه می کند؟ (عکس)
 

تاکسی تهران در هلند چه می کند؟ (عکس)
 

تاکسی تهران در هلند چه می کند؟ (عکس)
 

تاکسی تهران در هلند چه می کند؟ (عکس)
 

تاکسی تهران در هلند چه می کند؟ (عکس)
 

تاکسی تهران در هلند چه می کند؟ (عکس)
 

تاکسی تهران در هلند چه می کند؟ (عکس)
 

تاکسی تهران در هلند چه می کند؟ (عکس)