اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

ایجاد مشکل برای هارد دیسک چگونه است

ایجاد مشکل برای هارد دیسک چگونه است
قبل از بروز مشکلات حاد و غیرقابل جبران برای هارد دیسک، می توان از علائم و نشانه های متعددی به منظور تشخیص و پیشگیری از بروز یک فاجعه استفاده نمود. این موضوع به نوع مشکل ایجاد شده (مکانیکی، الکترونیکی، منطقی) بستگی خواهد داشت.

از علائم اولیه زیر می توان به منظور تشخیص مشکل یک هارد دیسک استفاده نمود:

1. کند بودن سرعت دستیابی بر روی درایو آسیب دیده
که این بستگی به شما دارد.

2. مشاهده تعداد قابل توجهی از سکتورهای بد در زمان استفاده از برنامه هائی نظیر scandisk و chkdsk

.3 مشاهده بدون دلیل Blue Screen

.4 بروز اشکال در راه اندازی سیستم بطور متناوب

تشخیص یک هارد دیسک معیوب به مهارت خاص‍ی نیاز ندارد و می توان با گوش دادن به کامپیوتر و شنیدن صدای هارد دیسک تا حدود زیادی نسبت به سالم بودن وضعیت آن آگاهی یافت. در صورت بروز مشکل برای هارد دیسک، صدای آن غیرعادی و فرآیند نوشتن بر روی هارد دیسک طولانی تر می گردد، چراکه زمان زیادی صرف یافتن سکتورهای سالم خواهد شد. وضعیت فوق در صورت استفاده از سیستم فایل های مطمئن تری نظیر NTFS مشهودتر خواهد بود و سایر سیستم فایل ها ممکن است صفحه blue screen را نمایش دهند.

پس از اطمینان از این موضوع که سرعت سیستم کاهش یافته است، می توان با توجه به نوع سیستم فایل نصب شده بر روی کامپیوتر از برنامه هائی نظیر scandisk و یا chkdsk استفاده نمود. در صورتی که در مکانی از هارد دیسک یک سکتور بد مشاهده گردید که قبلاً فاقد مشکل بوده است، این احتمال وجود دارد که عمر مفید هارد دیسک رو به اتمام است و می بایست پس از تهیه backup از اطلاعات مهم موجود بر روی سیستم، آن را تعویض نمود.

صدای هارد دیسک و عملکرد برنامه های scandisk و یا chkdsk بهترین علائم به منظور تشخیص بروز مشکل در یک درایو آسیب دیده ای می باشد که ممکن است در ادامه باعث از کارافتادن سیستم گردد. در صورت مدیریت یک سیستم از راه دور و یا عدم امکان خاموش نمودن سیستم به منظور بررسی مشکل، می توان از برنامه هائی که وضعیت هارد دیسک را مانیتور می نمایند، استفاده نمود (نظیر Executive Software’s DiskAlert).