عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

نارسایی قلبی چیست؟

نارسایی قلبی چیست؟
نارسایی قلبی موجب افزایش 30 درصدی در احتمال شکستگی میشود و افراد مبتلا به آن استخوان های ضعیف تری دارند. این افراد باید برای بررسی میزان تراکم استخوان تحت بررسی قرار گرفته و در صورت لزوم تحت درمان قرار گیرند. این گفته نتیجه بررسی است که در مجله اندوکرینولوژی و متابولیسم Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (JCEM) منتشر شده است.

نارسایی قلبی و پوکی استخوان هر دو از بیماری های شایع، مزمن و پرهزینه ای هستند و هر دو آنها میتوانند در گروه های مشابهی بروز کنند. سن بالا و یائسه بودن و داشتن دیابت از عوامل زمینه ساز هر دو این بیماری ها است. مطالعات قبلی نشان داده است که نارسایی قلبی میتواند بیماران را مستعد شکستگی کند نه فقط به این خاطر که در این بیماران احتمال زمین خوردن بیشتر است بلکه به این علت که خود نارسایی قلبی و درمان آن میتواند منجر به کاهش تراکم استخوان شود.

در مطالعه ای که صورت گرفته محققین تعداد 45 هزار فرد را تحت بررسی قرار داده اند. آنها همه این افراد را از نظر تراکم استخوان بررسی کرده و سپس آنها را به مدت ده سال پیگیری کرده اند. از این تعداد 1841 نفر دچار نارسایی قلبی شده اند. محققان بعد از اینکه علل دیگر ایجاد کننده پوکی استخوان را کنار گذاشتند به این نتیجه رسیدند که در گروهی که دچار نارسایی قلبی شده بودند احتمال شکستگی 30 درصد افزایش یافته بود.


این مطالعه نشان میدهد که بیماران مبتلا به نارسایی قلبی باید از لحاظ میزان تراکم استخوان نیز بررسی شوند تا در صورت وجود، تحت درمان قرار گیرند. بروز یک شکستگی بزرگ در کسی که دچار نارسایی قلبی است میتواند سلامت او را بطور جدی در مخاطره قرار دهد و پیشگیری از بروز این شکستگی ها حائز اهمیت زیاد است.