عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

دلتنگی چیست؟

مجموعه : مطالب عاشقانه
دلتنگی چیست؟
گاهـ ـی حجـ ـم ِ دلــــتنـگی هایـ ـم
آن قــَ ـــ ـدر زیـاد میشود

که دنیــــا
با تمام ِ وسعتش
برایـَم تنگ میشود …

… دلتنــگـم…
دلتنـــــگ کسی کـــــه

گردش روزگــــارش به من که رسیــــد از
حرکـت ایستـاد…

دلتنگ کسی که دلتنگی هایم را ندید…
دلتنگ ِ خود َم…
خودی که مدتهــــ ــــ ــاست گم کـر د ه ام …

گذشت دیگر آن زمان که فقط یک بار از دنیا می رفتیم
حالا یک بار از شهر می رویم

یک بار از دیار … یک بار از یاد … یک بار از دل … و یک بار از دست